Achtergronden

Hoe gaan we werken? (Proces)

Iedere straat krijgt een eigen pagina op deze site en een eigen digitale werkomgeving om met onze ontwerpers samen in te werken. Op de pagina plaatsen we steeds alle tussenproducten. U kunt de pagina gebruiken om met elkaar te overleggen. 

Er zijn drie soorten werkstappen

 • Er zijn werkstappen die u als straat zelf doet
 • Er zijn werkstappen waarin informatie verwerkt wordt door onze ontwerpers
 • En er zijn werkstappen die u als straat samen met de ontwerpers doet.  

In onderstaand schema ziet u de werkstappen op een rij. Alle overleggen zijn steeds met één of enkele straten. 

 

Startoverleg per cluster straten

In de de week van 15 februari 2021 organiseren we digitale startbijeenkomsten per cluster straten. Tijdens die bijeenkomsten bespreken we de bedoeling van het project, de werkwijze, de digitale hulpmiddelen en de straatindeling. Daarnaast zijn we op zoek naar contactpersonen. We vragen iedere straat één contactpersoon aan te wijzen waar we via e-mail mee kunnen overleggen! 


De straat aan zet

Als u besluit dat u als straat mee wilt doen dan gaat u zich organiseren. Vervolgens bepaalt u met elkaar wat de knelpunten en wensen zijn voor uw straat. Misschien maakt u zelf al eerste schetsjes van de gewenste straatinrichting.   


Ontwerpsessie 1

Vanaf 1 maart 2021 starten we met de ontwerpsessies. Tijdens een digitaal werkoverleg brengt u de wensen in, maken we samen een eerste beeld of bespreken we  uw eerste schets.


Informatieverwerking

Wij maken van alle straten een ontwerpschets en plaatsen ze op de site.


De straat aan zet 

U bespreekt de schets, geeft aan wat er wel en niet bevalt en komt met voorstellen.


Ontwerpsessie 2

In een digitaal werkoverleg bespreken we de gewenste aanpassingen.


Informatieverwerking 

We maken voor alle straten het voorlopige plan en plaatsen dat op de site.


De straat aan zet

U bespreekt het plan en beoordeeld of het zo goed is. Kleine aanpassingen geeft u door via de contactpersoon. Als er nog veel aanpassingen nodig zijn dan organiseren we een laatste ontwerpsessie.


Ontwerpsessie 3 (optie)

We bespreken de knelpunten en de mogelijke aanpassingen.


Informatieverwerking 

Nu maken we voor alle straten het definitieve plan.  

 

De digitale hulpmiddelen die we als gemeente zullen inzetten zijn deze website om u te informeren, MSTeams om met elkaar te praten en Mural om samen te tekenen (https://www.mural.co/). We kunnen ons voorstellen dat u daarnaast als straat een Whatsappgroep maakt.    

 

Planning

De tijdslijn: Stap 1 Straatoverleg per cluster. Stap 2 De straat aan zet. Stap 3 Ontwerpsessie 1. Stap 4 Informatie verwerking. Stap 5 De straat aan zet. Stap 6 Ontwerpsessie 2. Stap 7 Informatieverwerking. Stap 8 De straat aan zet. Stap 9 Optioneel een derde ontwerp sessie. Stap 10 Definitief plan.

Uitgangspunten ontwerp Dommelrode

Als u aan de slag gaat met het maken van het plan voor uw straat gelden er enkele uitgangspunten. Wat zijn die uitgangspunten?

 • Het hemelwater moet afgekoppeld kunnen worden. Dat is het doel van dit project. Dat doel kan invloed hebben op het plan. 
 • Het is nodig dat u het als straatbewoners met elkaar eens bent over het ontwerp.
 • Het ontwerp moet technisch goed uitvoerbaar zijn en voldoen aan de algemene normen voor de openbare ruimte. Onze ontwerpers helpen u hierbij. Ze wijzen u erop als er een probleem kan zijn en denken met u mee over een oplossing. 
 • Uw plan mag in principe geen effecten op een andere straat hebben. U kunt bijvoorbeeld niet zomaar uw straat afsluiten als uw straat gebruikt wordt voor doorgaand verkeer. U kunt ook niet zomaar parkeerplaatsen schrappen als daardoor de auto’s uit uw straat in een andere straat geparkeerd moeten worden.
 • Als u iets wilt waarbij kleine effecten op een andere straat mogelijk zijn, kunnen we dat wel met elkaar bespreken. We denken dan bijvoorbeeld aan het aanbrengen of juist verwijderen van verkeersremmers. Zoiets kan kleine effecten hebben op andere straten, maar soms is het toch mogelijk om dat te doen. 
 • Volwassen bomen blijven in principe staan als ze gezond zijn en als het technisch kan.
 • Uw plan moet uitvoerbaar zijn binnen het beschikbare budget.
sintoedenrodezuid
2324