Samenwerken voor een klimaatrobuust Sint-Oedenrode Zuid 


Het klimaat verandert. We krijgen te maken met meer en hevigere regenbuien, langere perioden van droogte of juist extreem warm weer. Het is belangrijk om de leefomgeving hierop aan te passen. Daarom komen er twee plannen. Een plan voor de afkoppeling van het hemelwater in de wijk Dommelrode en een plan om de waterhuishouding in het natuurgebied Diependaal aan te passen.

 

Wat is het probleem en wat gaan we doen? 

Als er erg veel regen valt dan kan het riool de hoeveelheid water niet aan. Dit zal vooral bij hevige stortbuien gebeuren. Dan komt er in de wijk water op straat te staan. Ook de rioolwaterzuivering kan het water dan niet meer verwerken. Dit willen we voorkomen.  Er kan nog een ander probleem ontstaan. Als het over een groot gebied lang en hard regent dan kan de rivier de Dommel het water niet snel genoeg afvoeren. Daarom vertragen we de afvoer van het water én laten we het zoveel mogelijk ter plekke in de grond wegzakken. En daarmee pakken we ook gelijk problemen van verdroging in het gebied ten zuiden van de Zuidelijke Randweg in de zomer aan.
 

Dommelrode: denk mee met het ontwerp van uw straat!

U heeft veel ruimte om inbreng te geven. Hoe zit dat? Om de nieuwe voorzieningen aan te kunnen leggen moeten we de straatverhardingen, trottoirs en een deel van de groenstroken verwijderen. Naast de aanleg van (ondergrondse) voorzieningen willen we ook de straat duurzamer inrichten. Die nieuwe inrichting kunt u samen met de andere bewoners van uw straat zelf ontwerpen. Het ontwerpproces loopt van februari 2021 tot de zomer van 2021. Daarin werkt u voor een deel samen met anderen uit uw straat en regelt u dat ook deels zelf. Voor een ander deel werkt u samen met onze ontwerpers die u helpen om een goed ontwerp te maken. Het is geen verplichting om mee te doen. Misschien kunt u het als straat samen niet eens worden. Of misschien hebben te weinig mensen in uw straat tijd om een plan te maken. In die gevallen maken we als gemeente een plan en kunt u daarop reageren.      

 

Digitaal overleg

We overleggen we met name digitaal. Voor het maken van het ontwerp zetten we verschillende digitale hulpmiddelen in. Onze ervaring is dat de meeste inwoners heel snel en goed met deze hulpmiddelen kunnen werken. Tijdens de eerste bijeenkomt nemen we de tijd om te oefenen. Heb je ervaring met digitaal werken? Help dan de mensen in uw straat die hier minder ervaring mee hebben.

 

De ontwerpen staan online!

De afgelopen maanden hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe inrichting voor de wijk Dommelrode. Tijdens drie sessies met een groep bewoners hebben we de gewenste situatie besproken. De eerste keer hebben we het project toegelicht. De tweede keer besproken we wat de wensen zijn. En de derde keer hebben we, met behulp van de schetsontwerpen, doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen en een klimaatrobuuste inrichting te maken.

In de tekeningen zijn de opmerkingen van die tweede bijeenkomst zo goed mogelijk verwerkt. Nu leggen we het ontwerp ‘ter inzage’.

 

Bekijk het ontwerp en geef uw reactie!

We nodigen u uit om het ontwerp van Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust te bekijken. Zijn de afspraken volgens u goed verwerkt, of zijn er nog vragen overgebleven en ziet u mogelijkheden om het te verbeteren? We zijn benieuwd naar uw reactie!

We ontvangen het liefst afgestemde gezamenlijke reacties als ‘mening van de straat’. Hoe beter de reactie onderling is afgestemd hoe beter de reactie te gebruiken is.

U kunt uw reactie doorgeven via de contactpersoon van de straat. Of u kunt reageren via uw stratenpagina. Klik hier om naar uw stratenpagina te gaan. U kunt ook een individuele reactie mailen naar Anita Timmermans.
U kunt uw reactie kenbaar maken tot en met 1 augustus 2021.

 

Vervolg

Op basis van uw reacties passen de ontwerpers het plan aan, waar dat nodig is. Dan leggen we de plannen voor aan het college en beginnen we met de voorbereiding van de uitvoering.
De definitieve tekeningen publiceren we op de website, zodat u weet wat er met uw reactie gedaan is. Zodra de tekeningen op de website staan informeren wij u daarover met de digitale nieuwsbrief.

 

Meer weten?

U kunt hier naar de pagina van Diependaal gaan.

U kunt hier naar de stratenpagina van Dommelrode te gaan.

Op de pagina achtergronden van deze site geven we meer informatie over dit project. Daar staat bijvoorbeeld een overzicht van de stappen die we gaan nemen, de spelregels voor het maken van de ontwerpen en de uitgangspunten waar iedereen aan gebonden is.

 

Project ‘Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust’

Beide plannen vallen onder het project ‘Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust'. Zo gaan we de leefomgeving geschikt maken voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Dit project is een onderdeel van de reeks ‘groenblauwe’ initiatieven van Meierijstad. Deze reeks levert een positieve bijdrage aan de klimaatbestendigheid en de biodiversiteit in Meierijstad. In het verleden zijn als onderdeel van de reeks al de projecten ‘Blauwe Sportparken’ en ‘Kienehoef Klimaatrobuust’ uitgevoerd.

Nieuwsbrief aanmelden

Naam

De ontwerpen staan online!

De afgelopen maanden hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe inrichting voor de wijk Dommelrode...

Nieuwsbericht 2e ontwerpsessie

Doe mee aan de 2e ontwerpsessie van uw straat!De ontwerpers hebben hun best gedaan om met uw inbreng...

Doe mee aan de ontwerpsessie van uw straat!

In de week van 1 maart 2021 starten we met de eerste ontwerpsessies. Tijdens deze bijeenkomsten gaan...

Dit project wordt in opdracht van gemeente Meierijstad uitgevoerd door de samenwerkende partijen:
LOS stadomland, Megaborn, Artesia

 Logo MegabornLogo LOS stadomland Logo Artesia 

sintoedenrodezuid
2324