Het definitieve ontwerp staat online!

De afgelopen maanden hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe klimaatrobuuste inrichting voor de wijk Dommelrode. Het definitief ontwerp is bekend en kunt u online bekijken!

Tijdens drie verschillende sessies hebben we de toekomstige situatie besproken met u als bewoners. De eerste keer hebben we het doel van het project toegelicht, de tweede keer bespraken we de ideeën en wensen. Op basis daarvan is een schetsontwerp gemaakt. De derde, en laatste, keer hebben we de ontwerpen besproken en doorgepraat over mogelijke verbeteringen. Daaruit volgde het voorlopig ontwerp dat we met u gedeeld hebben. Hierop hadden enkele bewoners nog opmerkingen. Inmiddels zijn deze opmerkingen verwerkt en hebben we de betreffende bewoners geïnformeerd. 

Bij deze willen we iedereen hartelijk bedanken voor het meedenken over de nieuwe inrichting van uw wijk. 

U kunt hier het definitieve ontwerp voor het gehele plan Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust bekijken. De bijbehorende plantoelichting kunt u hier bekijken.

Let op: de stratenpagina’s zijn niet meer bijgewerkt sinds het voorlopige ontwerp. Het definitieve ontwerp kan dus anders zijn dan op uw stratenpagina staat vermeld.

 

Vervolg

Uitvoering openbare ruimte

De afgelopen maanden is het plan Sint-Oedenrode Zuid, klimaatrobuust technisch uitgewerkt en aanbesteed. Heijmans Infra B.V. uit Eindhoven gaat de werkzaamheden uitvoeren.  Naar verwachting zal er in de 2e helft van januari 2022 begonnen worden met de uitvoeringswerkzaamheden. Die zullen gefaseerd tot eind 2022 plaatsvinden. De wijk zal in delen worden aangepakt. De volgorde van de uitvoering is nu nog niet bekend. Voordat wordt begonnen met de uitvoering, krijgt u hierover  een bericht vanuit de aannemer. 

Afkoppeling daken

Zoals eerder aangegeven verwachten we dat ook u, uw steentje bijdraagt om de effecten van de klimaatverandering te beperken. Dat kan eenvoudig door het afkoppelen van de regenwaterafvoeren van uw dak.  Daar kunnen we u bij helpen. Wij komen graag bij u langs om u uitgebreider te informeren en de mogelijkheden toe te lichten. U ontvangt daarover een apart bericht.

Het definitieve ontwerp voor het gehele plan Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust.

 

 

Samenwerken voor een klimaatrobuust Sint-Oedenrode Zuid 


Het klimaat verandert. We krijgen te maken met meer en hevigere regenbuien, langere perioden van droogte of juist extreem warm weer. Het is belangrijk om de leefomgeving hierop aan te passen. Daarom komen er twee plannen. Een plan voor de afkoppeling van het hemelwater in de wijk Dommelrode en een plan om de waterhuishouding in het natuurgebied Diependaal aan te passen.

 

Wat is het probleem en wat gaan we doen? 

Als er erg veel regen valt dan kan het riool de hoeveelheid water niet aan. Dit zal vooral bij hevige stortbuien gebeuren. Dan komt er in de wijk water op straat te staan. Ook de rioolwaterzuivering kan het water dan niet meer verwerken. Dit willen we voorkomen.  Er kan nog een ander probleem ontstaan. Als het over een groot gebied lang en hard regent dan kan de rivier de Dommel het water niet snel genoeg afvoeren. Daarom vertragen we de afvoer van het water én laten we het zoveel mogelijk ter plekke in de grond wegzakken. En daarmee pakken we ook gelijk problemen van verdroging in het gebied ten zuiden van de Zuidelijke Randweg in de zomer aan.
 

Dommelrode: denk mee met het ontwerp van uw straat!

U heeft veel ruimte om inbreng te geven. Hoe zit dat? Om de nieuwe voorzieningen aan te kunnen leggen moeten we de straatverhardingen, trottoirs en een deel van de groenstroken verwijderen. Naast de aanleg van (ondergrondse) voorzieningen willen we ook de straat duurzamer inrichten. Die nieuwe inrichting kunt u samen met de andere bewoners van uw straat zelf ontwerpen. Het ontwerpproces loopt van februari 2021 tot de zomer van 2021. Daarin werkt u voor een deel samen met anderen uit uw straat en regelt u dat ook deels zelf. Voor een ander deel werkt u samen met onze ontwerpers die u helpen om een goed ontwerp te maken. Het is geen verplichting om mee te doen. Misschien kunt u het als straat samen niet eens worden. Of misschien hebben te weinig mensen in uw straat tijd om een plan te maken. In die gevallen maken we als gemeente een plan en kunt u daarop reageren.      

 

Digitaal overleg

We overleggen we met name digitaal. Voor het maken van het ontwerp zetten we verschillende digitale hulpmiddelen in. Onze ervaring is dat de meeste inwoners heel snel en goed met deze hulpmiddelen kunnen werken. Tijdens de eerste bijeenkomt nemen we de tijd om te oefenen. Heb je ervaring met digitaal werken? Help dan de mensen in uw straat die hier minder ervaring mee hebben.

 

Meer weten?

U kunt hier naar de pagina van Diependaal gaan.

U kunt hier naar de stratenpagina van Dommelrode te gaan.

Op de pagina achtergronden van deze site geven we meer informatie over dit project. Daar staat bijvoorbeeld een overzicht van de stappen die we gaan nemen, de spelregels voor het maken van de ontwerpen en de uitgangspunten waar iedereen aan gebonden is.

 

Project ‘Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust’

Beide plannen vallen onder het project ‘Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust'. Zo gaan we de leefomgeving geschikt maken voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Dit project is een onderdeel van de reeks ‘groenblauwe’ initiatieven van Meierijstad. Deze reeks levert een positieve bijdrage aan de klimaatbestendigheid en de biodiversiteit in Meierijstad. In het verleden zijn als onderdeel van de reeks al de projecten ‘Blauwe Sportparken’ en ‘Kienehoef Klimaatrobuust’ uitgevoerd.

Nieuwsbrief aanmelden

Dit project wordt in opdracht van gemeente Meierijstad uitgevoerd door de samenwerkende partijen:
LOS stadomland, Megaborn, Artesia

 Logo MegabornLogo LOS stadomland Logo Artesia 

sintoedenrodezuid
2324