Nieuws

Het definitief ontwerp staat online!

De afgelopen maanden hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe klimaatrobuuste inrichting voor de wijk Dommelrode. Het definitief ontwerp is bekend en kunt u online bekijken! Naar verwachting zal er in de 2e helft van januari 2022 begonnen worden met de uitvoeringswerkzaamheden. Die zullen gefaseerd tot eind 2022 plaatsvinden.

De voorlopige ontwerpen staan online!

De afgelopen maanden hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe inrichting voor de wijk Dommelrode. Tijdens drie sessies met een groep bewoners hebben we de gewenste situatie besproken. De eerste keer hebben we het project toegelicht. De tweede keer besproken we wat de wensen zijn. En de derde keer hebben we, met behulp van de schetsontwerpen, doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen en een klimaatrobuuste inrichting te maken. In de tekeningen zijn de opmerkingen van die tw...

Nieuwsbericht 2e ontwerpsessie

Doe mee aan de 2e ontwerpsessie van uw straat! De ontwerpers hebben hun best gedaan om met uw inbreng uit het vorige straatoverleg een plan te maken. Er zijn verschillende varianten gemaakt als daar aanleiding voor was. De schetsontwerpen staan op uw stratenpagina. Misschien lukt het zelfs om alvast ‘coronaproof’ de voorstellen met elkaar te bespreken. Dan bent u goed voorbereid voor het overleg.

Doe mee aan de ontwerpsessie van uw straat!

In de week van 1 maart 2021 starten we met de eerste ontwerpsessies. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we per straatcluster alle wensen, ideeën en knelpunten bespreken. U bent van harte uitgenodigd voor het digitale werkoverleg!

Aanmelden nieuwsbrief

sintoedenrodezuid
2324