Nieuws

Het definitief ontwerp staat online!

De afgelopen maanden hebben we samen met u gewerkt aan een nieuwe klimaatrobuuste inrichting voor de wijk Dommelrode. Het definitief ontwerp is bekend en kunt u online bekijken!

Tijdens drie verschillende sessies hebben we de toekomstige situatie besproken met u als bewoners. De eerste keer hebben we het doel van het project toegelicht, de tweede keer bespraken we de ideeën en wensen. Op basis daarvan is een schetsontwerp gemaakt. De derde, en laatste, keer hebben we de ontwerpen besproken en doorgepraat over mogelijke verbeteringen. Daaruit volgde het voorlopig ontwerp dat we met u gedeeld hebben. Hierop hadden enkele bewoners nog opmerkingen. Inmiddels zijn deze opmerkingen verwerkt en hebben we de betreffende bewoners geïnformeerd. 

Bij deze willen we iedereen hartelijk bedanken voor het meedenken over de nieuwe inrichting van uw wijk. 

U kunt hier het definitieve ontwerp voor het gehele plan Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust bekijken. De bijbehorende plantoelichting kunt u hier bekijken.

Let op: de stratenpagina’s zijn niet meer bijgewerkt sinds het voorlopige ontwerp. Het definitieve ontwerp kan dus anders zijn dan op uw stratenpagina staat vermeld.

Vervolg

Uitvoering openbare ruimte

De afgelopen maanden is het plan Sint-Oedenrode Zuid, klimaatrobuust technisch uitgewerkt en aanbesteed. Heijmans Infra B.V. uit Eindhoven gaat de werkzaamheden uitvoeren.  Naar verwachting zal er in de 2e helft van januari 2022 begonnen worden met de uitvoeringswerkzaamheden. Die zullen gefaseerd tot eind 2022 plaatsvinden. De wijk zal in delen worden aangepakt. De volgorde van de uitvoering is nu nog niet bekend. Voordat wordt begonnen met de uitvoering, krijgt u hierover  een bericht vanuit de aannemer. 

Afkoppeling daken

Zoals eerder aangegeven verwachten we dat ook u, uw steentje bijdraagt om de effecten van de klimaatverandering te beperken. Dat kan eenvoudig door het afkoppelen van de regenwaterafvoeren van uw dak.  Daar kunnen we u bij helpen. Wij komen graag bij u langs om u uitgebreider te informeren en de mogelijkheden toe te lichten. U ontvangt daarover een apart bericht.

Het definitieve ontwerp voor het gehele plan Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust.


 

|

Aanmelden nieuwsbrief

sintoedenrodezuid
2324