Praat mee...

Laan van Mariëndael

Laan van Mariëndael

Let op! De stratenpagina’s zijn niet meer bijgewerkt sinds het voorlopige ontwerp. De beelden op deze stratenpagina kunnen afwijken van het definitieve ontwerp. 

Het definitieve ontwerp voor Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust kunt u hier bekijken.

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen en hoe ver zijn we nu?

In de afgelopen maanden hebben we drie keer met een groep bewoners over de gewenste situatie gesproken. De eerste keer hebben we het project toegelicht. De tweede keer besproken we wat de wensen zijn. En de derde keer hebben we, met behulp van de schetsontwerpen, doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen en een klimaatrobuuste inrichting te maken.

In de tekening op deze website is de inbreng van alle bijeenkomsten zo goed mogelijk verwerkt. Nu leggen we het ontwerp ‘ter inzage’. 

Het ontwerp

Algemene uitgangspunten

 • De straat blijft tweerichtingsverkeer.
 • De rijbaan heeft een hol profiel met een molgoot in het midden van de rijbaan. De hoogte van de stoeprand is minimaal (= 4cm).
 • Het aantal parkeervakken is toegenomen met 3 parkeervakken ten opzichte van de huidige situatie. 
 • Punaise bij de kruising met de Slotakkerstraat als verkeersremmende maatregel. Op de hoeken van de kruising staan paaltjes om uitwijken van auto’s tegen te gaan.
 • Verlichting staat op dezelfde plek of zo dicht mogelijk bij de huidige plek. 
 • Op de hoeken zijn verlaagde oversteekplekken voor rolstoelgebruikers.
 • Verdere informatie over de voorgestelde materialen en beplanting is te vinden op uw stratenpagina (https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/praatmee).

Noordelijk deel tot aan de Slotakkerstraat

 • De rijbaan wordt versmald naar 4,80m en de huidige straatklinkers worden hergebruikt. 
 • De parkeervakken en het trottoir liggen op één niveau. De langsparkeerplaatsen zijn uitgevoerd in grasbeton en het trottoir in trottoirtegels. Er zijn geen strakke vakken aangegeven tussen de parkeerplaatsen, zodat dynamisch parkeren wordt bevorderd. 
 • De haaksparkeervakken worden uitgevoerd in klinkers.
 • Extra punaise bij de oversteek als verkeersremmende maatregel en attentiepunt
 • Een aantal bestaande bomen in de straat zijn van slechte kwaliteit en worden vervangen.
 • Er worden 2 nieuwe bomen toegevoegd in de straat.
 • Rondom de oversteekplek met punaise worden groenvakken toegevoegd.
 • Er zijn een aantal containerplaatsen gesitueerd in de groenstrook met grasbeton.

Zuidelijk deel tot aan de Slotakkerstraat

 • De rijbaan is 5,10m. Zo kan op de rijbaan geparkeerd worden. De huidige straatklinkers worden hergebruikt.
 • Aan de oostzijde ligt een trottoir met langsparkeerplaatsen op één niveau met een witte markering als afscheiding. Er zijn geen strakke vakken aangegeven tussen de parkeerplaatsen, zodat dynamisch parkeren wordt bevorderd. 
 • Aan de westzijde ligt een uitstapstrook langs de rijbaan. Er kan op straat geparkeerd worden. 
 • De bestaande bomen in de groenstrook blijven behouden.
 • De boom aan de noordoostzijde in de straat is van slechte kwaliteit en wordt vervangen. 
 • De bestaande groenstrook met gras blijft behouden. 

Beplanting

 • Laan van Mariëndaal (Noord): Voor de nieuwe bomen is een selectie gemaakt van soorten. Dit zijn geschikte soorten voor in uw straat. We stellen voor om een mix van boomsoorten toe te passen voor meer variatie. De definitieve keuze is nog niet gemaakt.
 • Laan van Mariëndaal (Zuid): Voor de nieuwe boom wordt een nieuwe veldesdoorn voorgesteld, passend bij de bestaande bomen in de straat. De definitieve keuze is nog niet gemaakt. Daarnaast is er een selectie gemaakt van heesters voor het plantvak op de hoek met de Kloosterdreef.

 


 

Ons digitaal whiteboard: Mural

Tijdens de digitale bijeenkomsten maken we gebruiken van Mural. Dit is een digitaal whiteboard. In een ‘Mural’ kun je samen met andere bewoners op een visuele manier samenwerken. Iedereen kan tegelijkertijd post-its plakken, tekst of bijvoorbeeld foto’s toevoegen. Klik hier om naar de Mural te gaan van uw straat. Eerst oefenen? Klik dan hier om naar de ‘oefenmural’ te gaan.
 

|

Commentaar

 • Waarom zijn beide opties voor de ln van mariendael uitgevoerd met de optie trottoir en parkeren op 1 niveau.Waarom niet ook opties met twee niveau's zodat functies gescheiden blijven.
  12-4-2021 11:14:56 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden
sintoedenrodezuid
2324