Praat mee...

Streepenstraat

Streepenstraat

Let op! De stratenpagina’s zijn niet meer bijgewerkt sinds het voorlopige ontwerp. De beelden op deze stratenpagina kunnen afwijken van het definitieve ontwerp. 

Het definitieve ontwerp voor Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust kunt u hier bekijken.

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen en hoe ver zijn we nu?

In de afgelopen maanden hebben we drie keer met een groep bewoners over de gewenste situatie gesproken. De eerste keer hebben we het project toegelicht. De tweede keer besproken we wat de wensen zijn. En de derde keer hebben we, met behulp van de schetsontwerpen, doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen en een klimaatrobuuste inrichting te maken.

In de tekening op deze website is de inbreng van alle bijeenkomsten zo goed mogelijk verwerkt. Nu leggen we het ontwerp ‘ter inzage’. 

Het ontwerp

 • De straat blijft tweerichtingsverkeer.
 • De huidige situatie wordt zo veel mogelijk aangehouden.
 • De rijbaan houdt ongeveer de huidige afmetingen en verloopt van 4,2m in het noorden naar 4,0m in het midden naar 3,7m in het doodlopende gedeelte van de straat. De huidige straatklinkers worden hergebruikt, behalve in het doodlopende gedeelte van de straat, op de attentiepunten en op de oversteekplaatsen. Hier worden graniet keien toegepast zodat het aansluit bij de sfeer van het kasteel.
 • De rijbaan heeft een hol profiel met een molgoot in het midden van de rijbaan. Alleen het doodlopende gedeelte van de Streepenstraat ligt op 1 oor en de molgoot ligt hier aan de zijde van het trottoir. De hoogte van de stoeprand is minimaal (= 4cm). 
 • Punaise is geplaatst bij de kruising met de Slotakkerstraat als verkeersremmende maatregel. Op de hoeken van de kruisingen staan paaltjes om uitwijken van auto’s tegen te gaan.
 • De as verspringing op de kruising met de Kloosterdreef is aangepast waardoor het groenperk voor nr. 60-62 is versmald. 
 • Het aantal parkeervakken is gelijk gebleven, namelijk ongeveer 20 parkeervakken. Er zijn geen strakke vakken aangegeven tussen de parkeervakken, zodat dynamisch parkeren wordt bevorderd.
 • De parkeervakken en de rijbaan liggen op één niveau en worden gescheiden met een trottoirband van 20cm breed die ingestraat wordt. Beiden worden uitgevoerd in (hergebruikte) straatklinkers. Alleen ter hoogte van de sporthal en nr. 49 liggen de parkeervakken en het trottoir op één niveau. De parkeervakken bij de sporthal worden gemarkeerd door witte stoeptegels en de parkeervakken bij nr. 49 worden uitgevoerd in grasbeton. 
 • De parkeervakken hebben een meer gewenste diepte en breedte gekregen waar mogelijk. De huidige situatie is aangehouden als de minimale maat.
 • Aan weerszijden van de straat ligt een trottoir. De breedte van het trottoir is ongeveer gelijk gebleven aan de huidige situatie en uitgevoerd in trottoirtegels. 
 • Alle Ginko’s in de Streepenstraat worden vervangen door nieuwe bomen. Het uitgangspunt hierbij is een nieuwe boom op een duurzame groeiplaats waarbij de bomen minimaal 1 op 1 vervangen zijn en waar mogelijk meer bomen zijn teruggeplaatst. De drie bomen ter hoogte van nr. 33-35 (in de haag) worden behouden.
 • De bestaande, karakteristieke Acaciabomen worden behouden. In het doodlopende gedeelte van de straat wordt gekeken naar het plaatsen van wortelschermen. Dit is afhankelijk van de grootte en omvang van de wortels die niet verwijderd mogen worden. Het zal namelijk lastig zijn om wortels van de bomen van een dergelijk formaat nog te geleiden.
 • De boomspiegels van de karakteristieke bomen geven ruimte voor groei. Ze zijn vormgegeven als feature door de hele wijk en met de auto en fiets kan je er overheen rijden.
 • Het groen wordt vernieuwd en vervangen door voornamelijk onderbeplanting. Op enkele plekken worden heggen geplaatst als scheiding tussen de parkeerstrook en het trottoir.
 • Op de kruising met de Jonker Marcus van Gerwenlaan en bij de entree naar de speeltuin zijn de oversteekplaatsen vormgegeven als attentiepunt door het gebruik van graniet keien. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid vergroot. 
 • Het verkeersbord ‘doodlopende straat’ is geplaatst in het groenperk ter hoogte van nr. 62. De doorlopende route is van de Kloosterdreef naar het noordelijke deel van de Streepenstraat. Dit wordt extra benadrukt door het verschil in materialisering van de rijbaan en de trottoirband die doorloopt. 
 • Verlichting staat op dezelfde plek of zo dicht mogelijk bij de huidige plek. De verlichting bij onder andere nr. 50 en 57 is verplaatst naar een handigere locatie.
 • Op de hoeken zijn verlaagde oversteekplekken voor rolstoelgebruikers.
 • Verdere informatie over de voorgestelde materialen en beplanting is te vinden op uw stratenpagina (https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/praatmee).

Beplanting

 • Voor de nieuwe bomen en onderbeplanting is een selectie gemaakt van soorten. Dit zijn geschikte soorten voor in uw straat. We stellen voor om een mix van soorten toe te passen voor meer variatie. Om eenheid te houden in de straat, stellen we voor om de ginkgo biloba meermaals terug te laten komen. Dit kan aangevuld worden met andere soorten. De onderbeplanting kan aangevuld worden met enkele heesters. De definitieve keuze is nog niet gemaakt. 

 


 

Ons digitaal whiteboard: Mural

Tijdens de digitale bijeenkomsten maken we gebruiken van Mural. Dit is een digitaal whiteboard. In een ‘Mural’ kun je samen met andere bewoners op een visuele manier samenwerken. Iedereen kan tegelijkertijd post-its plakken, tekst of bijvoorbeeld foto’s toevoegen. Klik hier om naar de Mural te gaan van uw straat. Eerst oefenen? Klik dan hier om naar de ‘oefenmural’ te gaan.
 

|

Commentaar

 • Helaas ben ik er morgen niet bij. de opmerkingen hebben wij via de app doorgegeven.app. streepenstraat.Woensdag voor kloosterdreef ben ik wel aanwezig.Heel veel succes.Met vriendelijke groet;Frans van den Berk
  8-3-2021 20:58:50 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden
sintoedenrodezuid
2324