Praat mee...

Dommelrodelaan nummers 2 t/m 34 en nummers 33 t/m 45

Dommelrodelaan nummers 2 t/m 34 en nummers 33 t/m 45

Let op! De stratenpagina’s zijn niet meer bijgewerkt sinds het voorlopige ontwerp. De beelden op deze stratenpagina kunnen afwijken van het definitieve ontwerp. 

Het definitieve ontwerp voor Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust kunt u hier bekijken.

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen en hoe ver zijn we nu?

In de afgelopen maanden hebben we drie keer met een groep bewoners over de gewenste situatie gesproken. De eerste keer hebben we het project toegelicht. De tweede keer besproken we wat de wensen zijn. En de derde keer hebben we, met behulp van de schetsontwerpen, doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen en een klimaatrobuuste inrichting te maken.

In de tekening op deze website is de inbreng van alle bijeenkomsten zo goed mogelijk verwerkt. Nu leggen we het ontwerp ‘ter inzage’. 

Het ontwerp

Algemene uitgangspunten

 • De straat blijft tweerichtingsverkeer.
 • De rijbaan wordt versmald naar 4,80m en de huidige straatklinkers worden hergebruikt. 
 • De rijbaan heeft een hol profiel met een molgoot in het midden van de rijbaan. De hoogte van de stoeprand is minimaal (= 4cm).
 • Punaises bij de kruisingen met de Jonker Willem van Oetelaarstraat en Baron van Coehoornlaan als verkeersremmende maatregel. Op de hoeken van de kruisingen staan paaltjes om uitwijken van auto’s tegen te gaan.
 • De parkeervakken en het trottoir liggen op één niveau. De parkeervakken zijn uitgevoerd in grasbeton en het trottoir in trottoirtegels.
 • Het aantal parkeervakken is toegenomen met 2 parkeervakken tot in totaal 37 parkeervakken.
 • De parkeervakken hebben een meer gewenste diepte en breedte gekregen waar mogelijk. De huidige situatie is aangehouden als de minimale maat. 
 • De bestaande, karakteristieke bomen blijven behouden.
 • De boomspiegels van de karakteristieke bomen geven ruimte voor groei. Ze zijn vormgegeven als feature door de hele wijk en met de auto en fiets kan je erover heen rijden.
 • Het groen blijft zo veel mogelijk hetzelfde. Naar wens zijn er op enkele plekken heggen toegepast.
 • Aan weerszijden van de rijbaan ligt een trottoir. 
 • De opritten liggen op één niveau met het trottoir en worden uitgevoerd in trottoirtegels. 
 • Verlichting staat op dezelfde plek of zo dicht mogelijk bij de huidige plek.
 • Op de hoeken zijn verlaagde oversteekplekken voor rolstoelgebruikers.
 • Verdere informatie over de voorgestelde materialen en beplanting is te vinden op uw stratenpagina (https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/praatmee).

Blok A (nr. 2-6 en 33-43)

 • Het gras blijft behouden. Tevens vervalt ter hoogte van de Baron van Coehoornlaan een gedeelte van het trottoir en wordt dit bij het grasveld getrokken.
 • Twee extra parkeerplekken zijn gerealiseerd aan de Baron van Coehoornlaan. Eén parkeerplek ter hoogte van nr. 39 vervalt omdat er onvoldoende ruimte hiervoor is tussen de bomen. 

Blok B (nr. 8-24 en 45)

 • De as verspringing van de rijbaan is aangepast naar 1m. In combinatie met de punaises werkt dit verkeersremmend.
 • De vier bomen (japanse sierkers) worden verwijderd.
 • Heggen zijn geplaatst op het kruispunt en bij nr. 45 als scheiding tussen het parkeervak en het trottoir. Het overige groen is onderbeplanting.

Blok C (nr. 26-34)

 • De parkeerkoffers worden omringd door onderbeplanting. Hierdoor wordt het op de hoeken makkelijker om uit de auto te stappen.

Beplanting

 • Voor de nieuwe hagen en onderbeplanting is een selectie gemaakt van soorten. Dit zijn geschikte soorten voor in uw straat. De definitieve keuze is nog niet gemaakt. De soorten die door de bewoners zijn aangedragen worden door de gemeente niet als geschikt of beheerbaar bevonden. Het gaat om de soorten Waldsteinia ternata en de Pachisandra Terminales. Het gazon wordt deels vervangen door bloemrijk gazon. 

 


 

Ons digitaal whiteboard: Mural

Tijdens de digitale bijeenkomsten maken we gebruiken van Mural. Dit is een digitaal whiteboard. In een ‘Mural’ kun je samen met andere bewoners op een visuele manier samenwerken. Iedereen kan tegelijkertijd post-its plakken, tekst of bijvoorbeeld foto’s toevoegen. Klik hier om naar de Mural te gaan van uw straat. Eerst oefenen? Klik dan Klik dan hier om naar de ‘oefenmural’ te gaan.


 

|

Commentaar

 • Beste medebewoners Dommelrodelaan.Helaas kan ik jullie nog steeds niet het bomenplan bezorgen. Dhr van Maren had mij beloofd dat ik het vandaag in huis zou hebben. Maar ik heb helaas nog niets ontvangen. Toch maar weer een mailtje naar dhr van Maren. Ik wacht af. sorry,sorry! misschien morgen beter.groet Cees
  23-2-2021 21:08:09 Reageer
 • Beste medebewoners van de Dommelrodelaan. Mij is gevraagd contactpersoon te willen zijn voor blok 1. Ik heb (na een week wachten) zelf contact opgenomen met de gemeente om het bomenplan in bezit te krijgen. Het lijkt er op dat ik dit morgen via de mail binnen krijg. Zodra ik het binnen heb zal ik dit via de contactpersonen delen. Met dit plan wordt het meer duidelijk wat er mogelijk is met de inrichting van de straat.indien u mij telefonisch wil bereiken kan dat op nr. 06 22669797met vriendelijk groet,Cees van de WijdevenDommelrodel. 6
  22-2-2021 17:57:38 Reageer
 • Onze voorlopige persoonlijke visie op de invulling.1. Als uitgangspunt zo veel mogelijk de huidige situatie handhaven. 2. Acasia’s zo mogelijk handhaven!. Samen met het gazon zijn ze sfeer- en beeldbepalend voor dit deel van de straat. Vitaliteit en rapporten daarover kunnen mogelijk een rol spelen.3. De parkeervakken voor woningen 33 t.m. 43 kunnen iets worden verbreedt ten koste van stukje boomspiegel en b.v. een tegel van de oprit tot aan het gazon. De diepte van de vakken zou een tegel langer mogen zijn. Breedte van de huidige opritten door gazon handhaven. 4. Paden door het gazon naar carports handhaven.5. Ruimen en vervangen beplanting van de boomspiegels. Deze zijn totaal verouderd en versleten. Kiezen voor een zo laag mogelijke beplanting i.v.m parkeerhinder en beschadiging deuren6. Handhaven van de asverleggingen voor verkeersremming.7. Handhaven van het gazon!!. Past tevens prima in het klimaatstreven om het hemelwater zo veel mogelijk in de wijk te houden. 8. Handhaven van het wandelpad langs de huizen en voortuintjes.9. M.i. zijn er geen echte parkeerproblemen in ons straatdeel. In ieder geval 1 bewoner heeft op eigen terrein parkeermogelijkheid voor 2 auto’s en twee bewoners van hoekwoningen parkeren normaal in de andere straat. Blijven over voor 9 woningen in totaal 14 parkeerplekken (1.5 per woning). Jammer is dat een aantal plaatsen structureel wordt gebruikt door bewoners van aanliggende straten. Die zouden eenvoudig geholpen kunnen worden met het creëren van extra parkeerplaatsen in hun eigen straten. Die vallen weliswaar soms net buiten het huidige plangebied, maar dat lijkt me eenvoudig aan te passen. Met name de parkeerstrook en groenstrook (bomen zijn daar onlangs verwijderd) voor huizen Dommelrodelaan 15 t/m 31 biedt mogelijkheden tot uitbreiding van de parkeercapaciteit. Vergelijkbare mogelijkheden zijn er in de Jkr. Marcus van Gerwenlaan en Jkr W. vd Oetelaarstraat.
  22-2-2021 11:17:33 Reageer
 • Op dinsdag 16 februari is er een eerste digitaal overleg geweest mbt het klimaatrobuust inrichten van (het achterste deel van) de Dommelrodelaan. Toen is besloten dit deel van de straat in te delen in drie blokken omdat in ieder blok bewoners hetzelfde deel van de straat bewonen en zij elkaar kennen. Er werd gevraagd om vanuit ieder blok iemand te kiezen die de gedachten van de bewoners kan vertegenwoordigen in het overleg. In het genoemde overleg waren de fam. Sonnemans en fam Jansen aanwezig vanuit de huisnummers 8 t/m 24 en 45 (blok 2). Voor nu zou ik het voorstel willen doen om het voortouw te nemen om dit blok te vertegenwoordigen. Ik ga er hierbij van uit dat we als goede buren aan deze stappen beginnen en ze ook als goede buren afronden.Graag hoor ik of er andere mensen het blok willen vertegenwoordigen of het eens zijn met mijn voorstel.Daarnaast hoor ik graag jullie gedachten over het herinrichten van dit deel van de straat wanneer deze rondom bovenstaande werkzaamheden op de schop zal gaan. Ik denk hierbij aan straatverlichting, parkeerplaatsen, groenvoorziening en mogelijk elektrische oplaadvoorziening, een richtingsverkeer e.d.. Hr. Smits dank voor de bovenstaande inbreng.Groet, Ingrid en Pieter JansenGraag hoor ik of er uit blok 1 en 3 ook een vertegenwoordiger naar voren is gekomen? Dan kunnen we bezien we de contactpersoon met de gemeente wordt.
  21-2-2021 21:17:25 Reageer
 • Mijn voorstel is: de huidige groenvoorziening voor o.a. mijn huis, te vervangen door een gazon net als aan de overzijde van de straat.De vier bomen kunnen gewoon blijven bestaan.De groenvoorziening voor de huizen nr. 8/10/12/14 ziet er heel slecht uit.
  11-2-2021 11:03:01 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden
sintoedenrodezuid
2324