Praat mee...

Gouverneur Crommelinlaan, Dommelrodelaan nummers 47 t/m 81

Gouverneur Crommelinlaan, Dommelrodelaan nummers 47 t/m 81

Let op! De stratenpagina’s zijn niet meer bijgewerkt sinds het voorlopige ontwerp. De beelden op deze stratenpagina kunnen afwijken van het definitieve ontwerp. 

Het definitieve ontwerp voor Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust kunt u hier bekijken.

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen en hoe ver zijn we nu?

In de afgelopen maanden hebben we drie keer met een groep bewoners over de gewenste situatie gesproken. De eerste keer hebben we het project toegelicht. De tweede keer besproken we wat de wensen zijn. En de derde keer hebben we, met behulp van de schetsontwerpen, doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen en een klimaatrobuuste inrichting te maken.

In de tekening op deze website is de inbreng van alle bijeenkomsten zo goed mogelijk verwerkt. Nu leggen we het ontwerp ‘ter inzage’. 

Het ontwerp

Uitgangspunten algemeen:

 • De straat blijft tweerichtingsverkeer, maar wordt shared space: weggebruikers delen de rijbaan. Er is maar één trottoir waar kinderen op spelen.
 • De huidige straatklinkers worden hergebruikt.
 • De hoogte van de stoeprand is minimaal (= 4cm).
 • Punaises bij de kruising met de Baron van Coehoornlaan als verkeersremmende maatregel. Op de hoeken van de kruising staan paaltjes om uitwijken van auto’s tegen te gaan.
 • De parkeervakken en de rijbaan liggen op één niveau. De parkeervakken zijn uitgevoerd in grasbeton.
 • Het aantal parkeervakken is gelijk gebleven.
 • De bestaande bomen blijven behouden.
 • De boomspiegels van de karakteristieke bomen geven ruimte voor groei. Ze zijn vormgegeven als feature door de hele wijk en met de auto en fiets kan je erover heen rijden.
 • Het groen blijft zo veel mogelijk hetzelfde. Op enkele plekken tegenover de ingang naar de kleine straatjes is een plantvak geplaatst om tegen te gaan dat er hier geparkeerd wordt. Bewoners van de kleine straatjes kunnen daardoor makkelijk in en uit blijven rijden.
 • Verlichting staat op dezelfde plek of zo dicht mogelijk bij de huidige plek.
 • Nieuwe verkeersborden (doodlopende weg) worden toegevoegd bij de inritten naar de kleine straatjes van de Gouverneur Crommelinlaan.
 • Verdere informatie over de voorgestelde materialen en beplanting is te vinden op uw stratenpagina (https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/praatmee).

Uitgangspunten Gouverneur Crommelinlaan

 • De rijbaan heeft een hol profiel met een molgoot in het midden van de rijbaan.
 • Naast de haakse parkeervakken wordt een nieuwe boom geplant.
 • Om te voorkomen dat automobilisten te hard gaan rijden, is er steeds aan de westzijde van de straat (m.u.v. bij de parkeerkoffer) een functie toegevoegd: parkeerstrook, trottoir en een suggestiestrook voor parkeren. Hierdoor oogt de rijbaan smaller en daarnaast wordt de rijbaan nog steeds gebruikt door alle weggebruikers (ook voetgangers). Door dit toe te voegen moeten automobilisten beter opletten en gas terugnemen.
 • Het trottoir ter hoogte van nr. 57 is aangelegd omdat hier de garage aan de rijbaan grenst. Op de muur van deze garage is speelaanleiding getekend. Door hier een trottoir toe te voegen hoeven de kinderen niet op de rijbaan te spelen.
 • De suggestie parkeerstrook in het zuiden van de Gouverneur Crommelinlaan wordt gevormd door het doorleggen van de trottoirband. Ook zijn er enkele plantvakken toegevoegd waardoor er niet geparkeerd kan worden tegenover de kleine straatjes. Deze suggestie parkeerstrook wordt door deze plantvakken extra benadrukt.
 • Het zuidelijkste puntje van de Gouverneur Crommelinlaan heeft nog wel een trottoir, maar is erg smal. Hierdoor stappen de bewoners van Dommelrodelaan nr. 71 t/m 81 niet rechtstreeks de rijbaan op bij het verlaten van hun achtertuin.

Uitgangspunten kleine straatjes

 • De rijbaan heeft een profiel op één oor met een molgoot aan de zijkant van de rijbaan.
 • In Dommelrodelaan nr. 47 t/m 57 zijn containerstandplaatsen toegevoegd voor de bewoners. Deze worden uitgevoerd in grasbeton.
 • De hagen worden vervangen in de Gouverneur Crommelinlaan, zodat ook hier beukhagen komen te staan. Dit zorgt voor een mooi ogend geheel.
 • In Dommelrodelaan nr. 47 t/m 57 worden nieuwe bomen geplant in de groenstrook.

Beplanting

 • Gouverneur Crommelinlaan (hoofdstraat): Voor de nieuwe boom is een selectie gemaakt van boomsoorten. Dit zijn geschikte bomen voor in uw straat. De definitieve keuze is nog niet gemaakt. Het gazon wordt deels vervangen door bloemrijk gazon.
 • Gouverneur Crommelinlaan (kleine straatjes): Voor de nieuwe hagen is een selectie gemaakt van hagen. Dit zijn geschikte hagen voor in uw straat. De definitieve keuze is nog niet gemaakt.
 • Dommelrodelaan (kleine straatjes): Voor de nieuwe bomen en hagen is een selectie gemaakt van boomsoorten en hagen. Dit zijn geschikte bomen en hagen voor in uw straat. De definitieve keuze is nog niet gemaakt.

 


 

Ons digitaal whiteboard: Mural

Tijdens de digitale bijeenkomsten maken we gebruiken van Mural. Dit is een digitaal whiteboard. In een ‘Mural’ kun je samen met andere bewoners op een visuele manier samenwerken. Iedereen kan tegelijkertijd post-its plakken, tekst of bijvoorbeeld foto’s toevoegen. Klik hier om naar de Mural te gaan van uw straat. Eerst oefenen? Klik dan hier om naar de ‘oefenmural’ te gaan.
 

|

Commentaar

 • Beste, In de Gouverneur Crommelinlaan is gesproken over shared space. Komt er nog een bord of borden waarop dit specifiek wordt aangegeven?
  16-1-2023 13:22:24 Reageer
 • Beste meneer/mevrouw Berings, Bedankt voor uw reactie. Het klopt dat er tijdens de online sessie gesproken is over de mogelijkheid van haaksparkeren in de groenstrook. Echter, na alle opties te hebben bekeken hebben we samen met alle aanwezige bewoners besloten om te gaan voor het langsparkeren. Dankzij het concept "shared space" verviel het trottoir tegenover de groenstrook. Op de plek van het trottoir komt een parkeerstrook te liggen, waardoor er officieel gezien meer parkeergelegenheid in de straat komt. Daarnaast komt er in het zuiden van de straat, ter hoogte van Dommelrodelaan 81, een suggestieparkeerstrook. Al met al wordt het aantal parkeerplaatsen verhoogd. We hopen u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Anita Timmermans, LOS stadomland
  28-7-2021 11:19:43 Reageer
 • Allereerst hartelijk dank voor het toesturen van het uitgewerkte plan. De punten welke voor ons van belang waren zijn keurig verwerkt. Ik lees dat er nog wel gesproken wordt over haaks parkeren in de groenstrook in het begin van de Gouverneur Crommelinlaan. In onze beleving is hier over gesproken als alternatief voor het langsparkeren. In onze beleving is uiteindelijk besloten om uit te gaan van langsparkeren. Hier gaat onze voorkeur ook naar uit. Met vriendelijke groet, Johan en Annemarie
  22-7-2021 8:52:34 Reageer
 • In het huidige ontwerp zien we dat het trottoir langs het pand Coehoornlaan 9 verdwijnt.Maar we hebben er indertijd ook over gesproken om daar een aantal parkeerplaatsen te maken.Dat zien we niet in de plannen terug, hoewel wij verwachtten dat het meegenomen zou worden.Wij hopen in de toekomst ook vaker van die haakse parkeerplaatsen gebruik te maken.Zodra het voor onszelf aantrekkelijk wordt om een andere auto te nemen, dan is het maar de vraag of die wel voor ons huis geplaatst kan worden.Wij plaatsten tot op heden onze auto meestal voor ons huis.Dat kan net, mits we de buitenspiegel indraaien. Toch houden we regelmatig ons hart vast als er weer een grote bestelwagen langs komt rijden en dan terug uitrijdend ons straatje verlaat.De 7 (haakse) parkeerplaatsen zijn vaak helemaal bezet.Ons idee is om langs pand Coehoornlaan 9, in de groenstrook ook haakse parkeerplaatsen te maken.Eventueel i.p.v. ertegenover. Dan kunnen het er echt meer worden.Dus als er kort bij de uitrit Crommelinlaan 1 t.m. 7 nog wat parkeerruimte bij komt, dan lijkt ons dat wenselijk.Groeten, Annemieke en Bert Berings
  15-7-2021 21:39:37 Reageer
 • Hallo,Dan toch nog maar een reactie.1. De kliko-opstelplaatsen.Wij wonen aan de Gouverneur Crommelinlaan 15. De door u ingetekende haagstrook in onze straat is 1.30 breed. In werkelijkheid is de strook 75 centimeter breed. Wij hebben bezwaar tegen de ingetekende kliko-opstelplaatsen, omdat er geen ruimte voor is. Veel haag zou er voor moeten wijken, de kliko’s zullen altijd uitsteken en het aanzicht van de straat zou er dus niet bepaald fraai van worden.2. Wandelpad door groengebied.Tijdens de vorige sessie suggereerde u een wandelpad door het groengebied van de Crommelinlaan naar de rotonde bij de Nijnselseweg.Ik heb toen opgemerkt dat dat geen goed idee was, maar die opmerking kwam niet echt over tijdens de sessie.Het groengebied is een compensatie voor de aanleg van de Zuidelijke Randweg. De toenmalige (en voor een deel huidige) bewoners langs het groengebied en de Zuidelijke Randweg hebben indertijd fel geprotesteerd tegen het huidige tracé van de Randweg. Het woongenot, de rust en het uitzicht over een natuurlijk gebied is voor hen definitief verdwenen. Het groengebied moest als groene en rustige buffer tussenDe Zuidelijke Randweg en de wijk het verlies enigszins compenseren. Helaas niet altijd met succes. De geluidsoverlast van de Randweg -in het bijzonder van het vele motorverkeer op mooie dagen- is groot.Een wandelpad door het kleine en kwetsbare gebied is voor aanwonenden -ook voor ons- bezwaarlijk vanwege aantasting van de rust in het gebied en de privacy. Het pad loopt immers altijd op geringe afstand van de tuinen van aanwonenden, die nu vrij zicht op het groengebied hebben, met veel privacy. Schuttingen, hagen of muren zijn nu niet nodig. Privacy is voor de bewoners van de nummers 17 en 19 bij aanleg van het door u ingetekende pad, zelfs volledig weg. Het wandelpad zou pal langs de grens van door hun tuin lopen. Na de aanleg van de Randweg zou het een nieuwe aantasting van de woongenot zijn.Een wandelpad zal ook overlast gaan geven, zoals ook in een gebied als Diependaal te zien en te beleven is: hangplekken, vervuiling, vuurwerk in de avond en nacht, crossers in het gebied, olifantenpaadjes etc.Jaren geleden is het gebied door een aantal omwonenden samen met de Gemeente Sint Oedenrode opnieuw beplant, met als doel om de soortenrijkdom van vooral vogels te vergroten. Dat is zeker gelukt en dat willen we graag zo houden.Theo Scholten en Marlene Mannens.
  26-4-2021 8:29:00 Reageer
 • Er vanuit gaande dat er nieuwe parkeerplaatsen komen in de straat willen wij graag laten weten dat wij de parkeerplaatsen zoals die in sommige straten in De Kienehoef zijn gemaakt mooier vinden dan het grasbeton dat ook ter sprake is gekomen. Bijvoorbeeld in de Willem Alexanderstraat zijn parkeerplaatsen gemaakt die in onze straat ook prima zouden passen.
  25-3-2021 21:02:06 Reageer
 • Hallo allemaal,Er op vertrouwend dat we er met het plaatsen van de regenafvoeren in de straat wel uitkomen,willen wij het hebben over de herindeling van het stuk Crommelinlaan richting Coehoornlaan.Gelukkig komt er weinig verkeer door heen.Dat is maar goed ook, want de hier wonende kinderen zijn gedwongen om op de rijweg te spelen.De trottoirs zijn hier heel smal. In de aanliggende straatjes ontbreken trottoirs helemaal.Het aantal parkeerplaatsen is absoluut onvoldoende. Daarom wordt er regelmatig "langs" de weg geparkeerd.Langs de weg betekent in de praktijk dat er zeer vaak gebruik gemaakt wordt van het smalle stukje stoep.Als je op Google Maps het beeld van de Crommelinlaan opzoekt, dan zie je meteen wat we bedoelen.Als fietser of automobilist heb je daar weinig last van. Maar ik (Bert) loop er bijna elke dag ook een aantal keren.Dan ben ik soms gedwongen om over de straat te lopen want er staan auto's te ver op de stoep.Een onwerkelijke situatie dus.Daarbij is parkeren op de stoep in principe strafbaar, maar in deze situatie toch wel begrijpelijk.Verder vinden wij dat ons buurtje toe is aan de status "Woonerf".Wikipedia geeft hierover het volgende aan:Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) staan ten aanzien van het erf de volgende bepalingen:* Voetgangers mogen de gehele breedte van de straat benutten om te lopen en te spelen.* Er mag niet sneller dan 15 kilometer per uur worden gereden.* Er mag alleen geparkeerd worden op daarvoor aangegeven plaatsenHet woonerf vergroot de mogelijkheden om parkeerruimte te creëren.Achter in de straat zijn de stoepen zo smal dat men daarom al geneigd is om over straat te lopen. Je kunt er zo net zo goed parkeervakken van maken.Hier willen wij het voorlopig bij laten,Groeten,Annemieke en Bert Berings
  24-2-2021 20:05:31 Reageer

Geef commentaar

* Verplichte velden
sintoedenrodezuid
2324