Praat mee...

Baron van Coehoornlaan, Schout van Peellandlaan

Baron van Coehoornlaan, Schout van Peellandlaan 

Let op! De stratenpagina’s zijn niet meer bijgewerkt sinds het voorlopige ontwerp. De beelden op deze stratenpagina kunnen afwijken van het definitieve ontwerp. 

Het definitieve ontwerp voor Sint-Oedenrode Zuid Klimaatrobuust kunt u hier bekijken.

Hoe zijn de plannen tot stand gekomen en hoe ver zijn we nu?

In de afgelopen maanden hebben we drie keer met een groep bewoners over de gewenste situatie gesproken. De eerste keer hebben we het project toegelicht. De tweede keer besproken we wat de wensen zijn. En de derde keer hebben we, met behulp van de schetsontwerpen, doorgepraat over de beste manier om die wensen in te vullen en een klimaatrobuuste inrichting te maken.

In de tekening op deze website is de inbreng van alle bijeenkomsten zo goed mogelijk verwerkt. Nu leggen we het ontwerp ‘ter inzage’. 

Het ontwerp

Uitgangspunten algemeen

 • De straat blijft tweerichtingsverkeer.
 • De rijbaan wordt versmald naar 4,80m en de huidige straatklinkers worden hergebruikt.
 • De rijbaan heeft een hol profiel met een molgoot in het midden van de rijbaan. De hoogte van de stoeprand is minimaal (= 4cm).
 • Punaises bij de kruisingen als verkeersremmende maatregel. Op de hoeken van de kruisingen staan paaltjes om uitwijken van auto’s tegen te gaan.
 • Het aantal parkeervakken is gelijk gebleven.
 • De bestaande, karakteristieke bomen blijven behouden.
 • Verlichting staat op dezelfde plek of zo dicht mogelijk bij de huidige plek.
 • Verdere informatie over de voorgestelde materialen en beplanting is te vinden op uw stratenpagina (https://sint-oedenrodezuid.klimaatrobuust.nl/praatmee).

Uitgangspunten Baron van Coehoornlaan

 • Inritten blijven van 30x30cm tegels.
 • De bocht van de Baron van Coehoornlaan naar de Schout van Peellandlaan wordt afgerond.
 • De boom die geraakt is door de bliksem wordt vervangen, waar al eerder een boom geruimd is wordt een nieuwe boom geplant. Deze boom wordt op ruime afstand van de inrit geplaatst, zodat bewoners makkelijk in en uit kunnen rijden.
 • De boomspiegels van de karakteristieke bomen geven ruimte voor groei. Ze zijn vormgegeven als feature door de hele wijk en met de auto en fiets kan je erover heen rijden.
 • Het groen blijft zo veel mogelijk hetzelfde.
 • Aan beide zijden een trottoir.

Uitgangspunten Schout van Peellandlaan

 • De parkeerstrook in de Schout van Peellandlaan wordt uitgevoerd in klinkers, die een andere kleur hebben dan de rijbaan om te benadrukken dat dit de parkeerstrook is. De inritten worden in tegels uitgevoerd, zodat het verschil duidelijk zichtbaar is.
 • In de Schout van Peellandlaan parkeerstrook wordt er tussen de inritten van de bewoners een plantvak met begroeiing toegevoegd, zodat hier geen mensen gaan parkeren en het uitrijden niet wordt belemmerd.
 • Op de kruising met de Nijnselseweg wordt een plantvak toegevoegd, hagen doorgetrokken en twee nieuwe bomen geplaatst om meer attentie te brengen naar het kruispunt met de parallelweg.
 • Straatnaambord Schout van Peellandlaan is verplaatst zodat deze niet meer voor het raam van de bewoners staat.
 • Aan één zijde een trottoir.

Beplanting

 • Voor de nieuwe bomen stellen we voor om aan te sluiten bij de bestaande lindes.

 


 

Ons digitaal whiteboard: Mural

Tijdens de digitale bijeenkomsten maken we gebruiken van Mural. Dit is een digitaal whiteboard. In een ‘Mural’ kun je samen met andere bewoners op een visuele manier samenwerken. Iedereen kan tegelijkertijd post-its plakken, tekst of bijvoorbeeld foto’s toevoegen. Klik hier om naar de Mural te gaan van uw straat. Eerst oefenen? Klik dan hier om naar de ‘oefenmural’ te gaan.

 

 

|

Geef commentaar

* Verplichte velden
sintoedenrodezuid
2324